sobota 10. prosince 2016

Neznalost zákona neomlouvá ani segway - nebo možná ano?

Kdo ještě neviděl zákaz jízdy na segwayích (prý se skloňuje podle vzoru stroj) po pražských schodech, jako by nebyl. Otázkou ale je, zda podobné zákazy mají smysl, respektive, zda jsou opodstatněné vzhledem k rozsáhlosti území, které regulují.

Nedávno jsem jel autobusem na Kačerov a najednou koukám – nová značka. Takže na místě, kde je nebezpečné kvůli silnému provozu jezdit i na kole, je zakázáno jezdit na segwayích. Jenže ouha. Značka se vztahovala k vytvoření zóny. 

Na první pohled žádný problém – zóny přece známe. Zakazují vjezd určitých automobilů, omezují parkování a podobné rozumné požadavky (viz § 39-40 z. o provozu na pozemních komunikacích). Co ale se zónou pro segwaye? Ta může být zřízena podle § 60a odst. 5 a vyznačena podle odstavce 6.

Dává to ale smysl? Praha zakázala pohyb segwayí na velké části svého území. Mohou se ale o tom uživatelé segwayí dozvědět? Představte si, že jste turista, který přiletí na Ruzyni, z Nádraží Veleslavín dojede metrem do centra, kde se ubytuje v centru. Půjde se projít a ejhle – pěkná projížďka na segwayích. Sice se jejich majitel na nich zabil pádem z útesu, ale vypadá to jako pěkné zpestření návštěvy. Nejkrásnější metropole střední Evropy Po několika metrech je ale nebohý turista zastaven policií a cáluje pokutu. Porušil pravidlo? Porušil. Upozornil ho někdo na tento zákaz? Neupozornil. Mohl o něm rozumně vědět? Nemohl. K tomu značení za čtyři milióny nepomohlo.

Celé značení je totiž na nic. Zóna má upozorňovat ty, kteří do ní vjíždí, na určitou skutečnost. Třeba když automobilista vjíždí do města či do jeho menší části. Zde se ale počítá s tím, že většina uživatelů segwaye do zóny nikdy nevjede, ale bude se pohybovat uvnitř ní. Představte si, že by třeba na hranicích s Českou republikou byla umístěna značka, která označuje republiku za zónu. Přijaté opatření by přitom bylo namířeno primárně na lidi, co z České republiky nevyjedou nebo do ní nevjedou. Asi by nebyla k ničemu...

Právník se tak nažere, ale odnese to koza. Počítám-li dopředu s tím, že určité pravidlo lidem nebude sděleno, ale vymezení provádím proto, abych učinil zákonu za dost (a ještě na to vyplácám čtyři miliony korun), tak to je hodně smutné.

Co z toho vzejde? Dostane se tento případ k NSS, kde bude argumentováno, že takto široké vymezení, jako proběhlo v Praze, nelze akcepotovat, protože informuje jen malou část potenciálních uživatelů osobních přepravníků, na které je namířeno? 

Byť tedy je na místě regulovat pohyb segwayů v Praze (či kdekoli jinde, třeba i v Jeseníku nebo ve Zlatých Horách), tak je otázkou, zda toto je ta nejchytřejší cesta. Chyba, otázkou to není. Nejchytřejší cesta to není...

1 komentář:

Jakub Drapal řekl(a)...

Zda může předpokládat či ne záleží na každém z nás a na tom, co považujeme za normální. Vy něco předpokládáte, někdo jiný třeba přirozeně ne (co třeba jízda na kole na chodníku, kdy je to povoleno? Je to v nás nějak přirozeně zakotveno?).
Snažil jsem se ale primárně ukázat na to, že pokud zóna měla pomoct k informování, tak k tomu neslouží a je tak otázkou, zda je naplněn požadavek zákona vyznačit zónu.